برگزاری دوره های آموزش کامپیوتر

آموزش کامپیوتر در محل کار – منزل

برگزاری دوره های ICDL

برگزاری دوره های عمومی کامپیوتر

برگزاری مهارت هفت گانه ای سی دی ال

برگزاری دوره های آموزش رایانه

برگزاری دوره های گرافیک – طراحی با رایانه – فتوشاپ

آموزش کامپیوتر در ارومیه

صدور مدرک ای سی دی ال از سازمان فنی و حرفه ای در صورت قبولی در آزمون

صدور مدرک داخلی

صدور گواهی شرکت در دوره

آموزشگاه با نخبگان

آموزشگاه بانخبگان

آموزشگاه کامپیوتر بانخبگان