استانداردهای ICDL درجه ۱ و ۲ از پورتال سازمان حذف شده و استاندارد جدید  با نام کاربر ICDL (با کد استاندارد ۱-۰۴۱-۵۳-۲۵۱۳ و مدت آموزش ۱۳۰ ساعت) جایگزین شده است. لذا کارآموزان گرامی می توانند در دوره کاربر ICDL به جای دوره ICDL درجه یک و دو ثبت نام کرده و از مزایای آن استفاده نمایند.

صدور گواهی شرکت در دوره

آن دسته از افرادی که نیاز مبرم به مدرک ICDL جهت امورات استخدامی دارند با شرط  گذراندن دوره ICDL در این آموزشگاه می توانند در کمترین زمان گواهی شرکت در دوره از این آموزشگاه دریافت نمایند و به ارگان مربوطه ارائه نمایند.