آموزشگاه کامپیوتر بانخبگان


برگزاری کلاس های آموزش کامپیوتر برای کودکان و خردسالان

برگزاری کلاس های آموزش کامپیوتر برای جوانان و نوجوانان

اجاره کلاس برای اساتید و مربیان و دانشجویان


کسب اطلاعات بیشتر : ۳۲۲۴۶۰۰۸ ۰۴۴ –  ۳۲۲۴۸۲۶۴ ۰۴۴ –  ۳۲۲۴۱۳۶۴ ۰۴۴

تماس با مدیریت :  ۰۹۱۴۳۴۶۰۶۷۷